Zaplanuj budowę basenu w ogrodzie


Gdzie umiejscowić basen?

Miejsce posadowienia naszego przyszłego basenu powinno być przede wszystkim nasłonecznione. Idealnie położony basen jest wystawiony na promienie słoneczne już od godziny rano 10 do godziny 18 po południu. Woda dzięki temu będzie ciepła, a przyjemność z korzystania największa. Basen powninen znajdować się w miejscu osłoniętym od wiatru. Nawet lekki podmuch będzie bowiem powodował poczucie chłodu i dyskomfort. Postarajmy się również, aby w pobliżu basenu nie znajdowały się drzewa. Szczególnie unikajmy drzew liściastych.

basen planowanie budowy

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie techniczne dla urządzeń filtrujących powinno znajdować się w możliwie łatwo dostępnym miejscu. Obsługa filtra nie jest skomplikowana, ale podstawowe czynności związane z jego płukaniem należy wykonać raz na 7-10 dni. Jeśli planujemy zainstalowanie systemu automatycznego dozowania należy pamiętać, że zbiorniki z płynną chemią są dosyć ciężkie i ich przenoszenie nie jest łatwe.
Najczęstszą praktyką wśród użytkowników basenów jest przygotowanie pomieszczenia technicznego pod ziemią - np. w formie murowanej lub gotowej skrzyni z tworzywa. Miejsce takie można przykryć estetyczną klapą. Powinno znajdować się w odległości nie większej niż 2-3 metrów od basenu.

basen pomieszczenie pompy

Instalacja elektryczna

Do pomieszczenia technicznego basenu należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną. Jest ona konieczna dla pracy pompy basenowej i innych urządzeń - w tym oświetlenia czy przeciwprądu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wszystkie urządzenia elektryczne stosowane przy basenach mają odpowiednią konstrukcję i są bezpieczne dla użytkowników basenu. Należy jednak dotrzymać szczególnej staranności przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji elektrycznej - powinna robić to osoba posiadające stosowne uprawnienia!

basenowa instalacja elektryczna

Instalacja wodociągowa i kanalizacja

W większości przypadków instalacje te nie są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania basenu. Napuszczanie wody w praktyce robi się raz w roku - na początku sezonu. Można zatem użyć do tego tzw. "wąż ogrodowy". Starą wodę basenową oraz wodę z płukania filtra bez jakiejkolwiek szkody dla roślin możemy wypuszczać na trawę lub pod drzewa.

instalacja hydrauliczna w basenie